Rörtjänst i Örebro AB

Billtorpsvägen 1A, 702 29 Örebro
info@rortjanstorebro.se
Org nr: 556388-8832

Bankgiro 5657-2175

 

Karta


Magnus Sundqvist
VD / Ägare
magnus.sundqvist@
rortjanstorebro.se
070-647 48 90


Andreas Timmermann
Projektledare / Ägare
andreas.timmermann@
rortjanstorebro.se
070-623 28 00


Stefan Uddmyr
Projektering
stefan.uddmyr@
rortjanstorebro.se
070-257 22 50


Andreas Lindqvist
Montör – service
andreas.lindqvist@
rortjanstorebro.se
070-590 83 80


Wilhelm Larsson
Montör
wilhelm.larsson@
rortjanstorebro.se
070-791 56 29


Lars-Bertil Larsson
Montör
lars-bertil.larsson@
rortjanstorebro.se
070-333 77 77


Johan Sundelin
Montör
johan.sundelin@
rortjanstorebro.se
076-800 30 38


Robert Karlsson
Montör
robert.karlsson@
rortjanstorebro.se
070-523 14 38


Viktor Eriksson
Montör
viktor.eriksson@
rortjanstorebro.se
076-800 06 35


Emil Löwek
Montör
emil.lowek@
rortjanstorebro.se
070-348 38 30


Joakim Lundberg
Montör
joakim.lundberg@
rortjanstorebro.se
076-800 26 88


Peter Löfqvist
Montör
peter.lofqvist@
rortjanstorebro.se
076-800 06 14


Johan Rönnqvist
Montör
johan.ronnqvist@
rortjanstorebro.se
070-887 28 53


Rasmus Hultquist
Montör
rasmus.hultquist@
rortjanstorebro.se
070-514 03 27

Edwin Sundqvist
Montör – service
edwin.sundqvist@
rortjanstorebro.se
076-800 11 76

Jonas Risberg
Montör
jonas.risberg@
rortjanstorebro.se
070-544 24 04


Tommy Johansson
Montör
tommy.johansson@
rortjanstorebro.se
070-344 24 50


Martin Malmkvist
Montör
martin.malmkvist@
rortjanstorebro.se
070-304 04 01


Amar Neskic
Montör
amar.neskic@
rortjanstorebro.se
073-653 33 97