Rörtjänst i Örebro AB

Billtorpsvägen 1A, 702 29 Örebro
info@rortjanstorebro.se
Org nr: 556388-8832

Bankgiro 5657-2175

 

Karta


Magnus Sundqvist
VD / Ägare
magnus.sundqvist@
rortjanstorebro.se
070-647 48 90


Andreas Timmermann
Projektledare
andreas.timmermann@
rortjanstorebro.se
070-623 28 00


Tommy Åkesson
Projektledare
tommy.akesson@
rortjanstorebro.se
070-535 80 30


Stefan Uddmyr
Projektering
stefan.uddmyr@
rortjanstorebro.se
070-257 22 50


Andreas Lindqvist
Montör – service
andreas.lindqvist@
rortjanstorebro.se
070-590 83 80


Lars-Bertil Larsson
Montör
lars-bertil.larsson@
rortjanstorebro.se
070-333 77 77


Johan Sundelin
Montör
johan.sundelin@
rortjanstorebro.se
076-800 30 38


Robert Karlsson
Montör
robert.karlsson@
rortjanstorebro.se
070-523 14 38


Viktor Eriksson
Montör
viktor.eriksson@
rortjanstorebro.se
076-800 06 35


Emil Löwek
Montör
emil.lowek@
rortjanstorebro.se
070-348 38 30


Joakim Lundberg
Montör
joakim.lundberg@
rortjanstorebro.se
076-800 26 88


Peter Löfqvist
Montör
peter.lofqvist@
rortjanstorebro.se
076-800 06 14


Johan Rönnqvist
Montör
johan.ronnqvist@
rortjanstorebro.se
070-887 28 53


Ludwig Rosander
Montör
ludwig.rosander@
rortjanstorebro.se
073-097 64 24