Vi utför rörinstallationer inom ny- och ombyggnation av bostäder, kontor, skolor, kommersiella fastigheter och industrilokaler.

ENTREPRENADER

  • Värme och sanitet
  • Tryckluft
  • Kyl-installationer
  • Värmepumpsanläggningar
  • Fjärrvärme, växlarbyten

Vi har hög kompetens och stor erfarenhet från både installation och konsultledet. I våra uppdrag tar vi hand om allt från systemlösningar och projektering till installation och driftsättning. Alltid med högsta kvalitet i fokus!

Genom att arbeta förebyggande och göra rätt från början, sparar vi både tid och pengar, samtidigt som vi uppfyller kundens krav och förväntningar.

För att säkerställa att vi levererar hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt jobbar vi alltid utifrån våra policys inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta Magnus Sundqvist 070-647 48 90

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Vi utför löpande underhåll och kontroll av anläggningar för bästa driftsekonomi. Vi ser till att anläggningen går så optimalt som möjligt och utför nödvändiga injusteringar och service.

  • Energiutredningar av fastigheter
  • Injusteringar av värmesystem i fastigheter
  • Badrumsrenoveringar
  • Radiatorbyten
  • Byten av panna, varmvattenberedare m m

Kontakta Andreas Lindqvist 070-590 83 80

tjanster