Vi erbjuder…

Våra tjänster omfattar rörinstallationer inom ny- och ombyggnation av bostäder, kontor, skolor, kommersiella fastigheter och industrilokaler.

ENTREPRENADER
På entreprenadsidan är vi verksamma inom områdena:

  • Värme och sanitet
  • Tryckluft
  • Kyl-installationer
  • Värmepumpsanläggningar
  • Fjärrvärme, växlarbyten

Tack vare vår breda erfarenhet både från installation och konsultledet kan vi idag åta oss uppdrag där vi tar hand allt från systemlösningar och projektering till installation och driftsättning av färdiga anläggningar, alltid med högsta kvalitet i fokus.

Genom att förebygga och göra rätt från början, sparar vi både tid och pengar, samtidigt som vi uppfyller kundens krav och förväntningar.

För att säkerställa att vi levererar hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt jobbar vi alltid utifrån våra policys inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Tack vare en väl inarbetad arbetsprocess fångar vi upp kritiska moment även om projektens art kan vara väldigt olika.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Vi utför löpande underhåll och kontroll av anläggningar för bästa driftsekonomi. Genom vår kompetens ser vi till att anläggningen går så optimalt som möjligt och genomför nödvändiga injusteringar och service.

Exempel på tjänster inom service och underhåll:

  • Energiutredningar av fastigheter
  • Injusteringar av värmesystem i fastigheter
  • Badrumsrenoveringar
  • Radiatorbyten
  • Byten av panna, varmvattenberedare m m

tjanster

SERVICE KONSUMENT – PRIVAT ROT
Inom privatmarknaden genomför vi alla typer av uppdrag
– allt ifrån service och underhåll till nybyggnation.

Exempel på de tjänster vi utför:
• Löpande service
• Felsökningar
• Blandar och porslinsbyten
• Värmesystem
• Värmepumpar
• Badrumsrenoveringar
• Ny- och ombyggnader

Kontakta vår serviceavdelning ring eller maila

Andreas Lindqvist, 070-590 83 80
andreas.lindqvist@rortjanstorebro.se