Nöjda kunder är våra bästa referenser

Bland våra kunder finns stora som små fastighetsägare och byggföretag i Örebroregionen. Vi är glada och stolta över att få samarbeta med: Skanska, JM, NCC, Na Bygg, Asplunds Bygg, Lindesbergs Bygg, EON, HSB, Riksbyggen, L-G Söderberg, Lantmännen Fastigheter, Fastighets AB LE Lundberg, Coor Service Management.

Här följer ett urval av projekt vi varit inblandade i.

vatten

 

Kv Körveln, Örebro

Nyproduktion av 38 lägenheter
Klart sommaren 2016
Beställare: NCC
Byggherre: LE-Lundbergs

Kv Pedagogen, Örebro

Nyproduktion av 55 lägenheter
Klart våren 2017
Beställare: NCC
Byggherre: Örebro Bostäder, ÖBO

Kv Ålkilsbacken, Lindesberg

Nyproduktion av 70 lägenheter
Klart sommaren 2016
Beställare: Skanska
Byggherre: Lindesbergs Bostäder, LIBO

Disponentparken, Örebro

Nyproduktion av 18 radhus
Klart sommaren 2016
Beställare: RO-Gruppen
Byggherre: Villa Nordic

BoKlok Ekhagen, Örebro

Nyproduktion av 18 radhus
Klart sommaren 2016
Beställare: Skanska
Byggherre: BoKlok Housing

Kv Sveaparken 2, Örebro

Nyproduktion av 35 st lägenheter
Klart hösten 2014
Beställare:  Skanska
Byggherre: Brf Sveaparken

RT-Sveapark_2fasad

Kv Grodan, Kumla

Nyproduktion av radhus
Klart våren 2015
Beställare:  Lindesbergsbostäder
Byggherre: Kumla bostäder

RT-Kv-Grodan

Willéngården, Kumla

Nyproduktion av 48 lägenheter
Uppvärmning med central bergvärmeanläggning
Klart hösten 2015
Beställare:  Na Bygg
Byggherre: Na Bygg

RT-Willengarden

Kv Krassen 1, Örebro

Nyproduktion av förskola
Uppvärmning med central bergvärmeanläggning
Klart vintern 2014/2015
Beställare:  Skanska
Byggherre: Futurum fastigheter

RT-Kv-Krassen

Fjärrvärmeundercentraler, Örebro/Västerås

Byte av fjärrvärmeväxlare i 26 st undercentraler
Klart sommaren 2015
Beställare:  HSB
Byggherre: HSB Mälardalen

RT-UC-HSB

Bo Klok Leken 2, Örebro

Nyproduktion av 16 radhus
Klart våren 2015
Beställare: Skanska
Byggherre: Skanska

RT-boklok

Kv Skäran, Kumla

Nyproduktion av lägenheter
Klart hösten 2015
Beställare:  Widén och Eriksson Byggnads AB
Byggherre: Brf Skäran

RT-Kv-Skaran

Örebro Hus 18, Örebro

Elkonvertering av radhus, 36 lägenheter
Konvertering från direktel till bergvärme och radiatorkrets
Klart sommaren 2015
Beställare:  Riksbyggen
Byggherre: Brf Örebrohus 18